Tag: 4 अक्टूबर गोलू वाला मंडी भाव

4 अक्टूबर गोलूवाला मंडी भाव,सादुलशहर मंडी भाव,रावला मंडी भाव,अनूपगढ़ मंडी भाव

4 अक्टूबर गोलूवाला मंडी भाव,सादुलशहर मंडी भाव,रावला मंडी भाव,अनूपगढ़ मंडी भाव,सूरतगढ़ मंडी भाव,पीलीबंगा मंडी भाव,जैतसर मंडी भाव,पदमपुर मंडी भाव गोलू वाला मंडी भावसरसो 5100/5630मुंग 5400/6461ग्वार 4000/4725गेहूं 2161/2185चना 8497/8841 रावला मंडी…