Tag: सरसो

12 अक्टूबर मंडी भाव ग्वार,मुंग,मोठ,जीरा,इसबगोल, बीज,नरमा,सरसो

12 अक्टूबर मंडी भाव ग्वार,मुंग,मोठ,जीरा,इसबगोल, बीज,नरमा,सरसो गोलू वाला मंडी भावनरमा 8650/8700सरसो 5871 40.35 lebगेहूं 2249 डूंगरगढ़ मंडी ग्वार 4600 सादुलशहर मंडी भावग्वार 3800/4512.मुंग 5475/6711तारामीरा 4900नरमा 8400/8736गेहूं 2252सरसो 5250/5860 मेड़ता मंडी…