ग्वार,मुंग,मोठ,नरमा,कपास,सरसो,गेहूं,मूंगफली आदि मंडी भाव

17 अक्टूबर मंडी भाव नोहर मंडी भाव,सिरसा मंडी भाव,भट्टू मंडी भाव,सरदार शहर मंडी भाव,गोलू वाला मंडी भाव,अबोहर मंडी भाव,आदमपुर मंडी भाव,सिवानी मंडी भाव सिवानी मंडी भावग्वार 4650 राजस्थान ट्रकचना 4700तारामीरा 4800मोठ 5350मुंग 6800सरसो 5625/6100 गोलू वाला मंडी भावसरसो 6012.गेहूं 2350चना 4451नरमा 8300/8800 भट्टू मंडी भावनरमा 8900कपास 8500सरसो 6200ग्वार 4205मूंगफली 5375 सिरसा मंडी भावग्वार 4449सरसो 5500/5840गेहूं … Read more