Tag: रावतसर मंडीभाव

पीलीबंगा मंडी,रावतसर मंडी,घड़साना मंडी भाव,रावला मंडी भाव, गोलुवाला मंडी,खाजूवाला मंडी,नोहर मंडी भाव

पीलीबंगा मंडी,रावतसर मंडी,घड़साना मंडी भाव,रावला मंडी भाव, गोलुवाला मंडी,खाजूवाला मंडी 26/9/22 खाजूवाला मंडी भावसरसो 5377/5592मुंग 7000/7041ग्वार 4600/4700नरमा 8741/8811 नोहर मंडी भाव 26/9नरमा 8800/9030कपास 8500ग्वार 4800/4850चना 4450/4570सरसो 5400/5750मुंग 7151/7221मोठ 5400/5971मूंगफली 4800/6400गेहूं…