14 अक्टूबर सरसो का भाव आज सरसो में दिखी तेजी

14 अक्टूबर सरसो का भाव आज सरसो में दिखी तेजी

सरसो सलोनी का भाव
कोटा सलोनी 7200
अलवर सलोनी 7250
आगरा सलोनी 7250

कोलकाता सरसो
यूपी लाइन 6600/6650
एमपी लाइन 6600/6650
हरियाणा लाइन 7100
राजस्थान लाइन 7100

भरतपुर सरसो 6400

आदमपुर सरसो 6131

सादुलपुर चूरू सरसो 5825

भरतपुर सरसो 6400

ऐलनाबाद सरसो 5400/6011

सिरसा सरसो 5300/5800

जयपुर सरसो 6650

दिल्ली सरसो 6425

अबोहर सरसो 5000/5700

गंगापुर सिटी सरसो 6350

कटनी सरसो 5200/6200

मंदसौर सरसो 5500/6000

सुमेरपुर सरसो 6150/6200

अशोकनगर सरसो 5800/6000

देवास सरसो 5200/5400

देई सरसो 5950/6400

दाहोद सरसो 5200/5500

बीकानेर सरसो 5400/5800

टोंक सरसो 6330

नागौर सरसो 6000

चरखी दादरी सरसो 6300

केसरीसिंहपुर सरसो 5600/6131

निवाई सरसो 6625

पोरसा सासरो 5825

मोरेना सरसो 5850

ग्वालियर सरसो 6150

गोयल कोटा सरसो 6400

खैरथल सरसो 6350

श्योपुर सरसो 6000

कामां सरसो 6371

कुम्हेर सरसो 6371

नगर सरसो 6371

नदबई सरसो 6371

बरवाला सरसो 5900

भट्टू सरसो 6100

नोहर सरसो 6000 -43.25 लेब 6570

रावतसर सरसो 5936

नरमा का भाव👈क्लिक करें

Leave a Comment

मंडी भाव जानकारी 14 दिसंबर 2023 आज का ताजा नरमा और कपास का भाव पंजाब में आज के ताजा Diesel के भाव पंजाब में 14 Dec. 2023 के ताजा पेट्रोल के मूल्य आज का ताजा मंडी भाव जानकारी ग्वार,मूंग,मोठ, नरमा, कपास आदि फसलों का ताजा मंडी भाव जानकारी