मध्यप्रदेश मंडी भाव मंदसौर,गुना,इंदौर,उज्जैन, मंडी भाव 15 सितम्बर

मध्यप्रदेश मंडी भाव मंदसौर,गुना,इंदौर,उज्जैन, मंडी भाव 15 सितम्बर

मंदसौर मंडी भाव
मक्का 2239/2481
उड़द 5800/6700
सोयाबीन 4800/5450
गेहूं 1950/2552
चना 4000/4250
मसूर 5700/6100
धनिया 8800/10401
लहसुन 300/7575
मेथी 4100/5510
अलसी 5600/6271
सरसो 4000/5796
तारामीरा 4580/4666
इसबगोल 14000/19000
प्याज 171/940
कलौंजी 8500/12091
तुलसी 9000/22591
डालर 8000/8258
तिली 7100/8203
मटर 2000/2653
असलिया 5361/7100
मुंग 5100/5330

मध्यप्रदेश मंडी भाव मंदसौर,गुना,इंदौर,उज्जैन, मंडी भाव  15 सितम्बर

गुना मंडी भाव
मसूर 5375
मुंग 5500/6340
मटर सूखा 1560/4000
सरसो 5620/5760
धनिया 9200/10600
गेहूं 2200/2625
तुर 5795
उड़द 5100/6370
चना 3980/4460
सोयाबीन 4300/5210
मका 1600/2025

इंदौर मंडी भाव
डॉलर चना 2000/10750
बटला 3550
मिर्च 10800/11000
मुंग 5405/6605
धनिया बीज 10710
सोयाबीन 2840/5300
मक्का 2135/2222
सरसो 5560
चना 4550

उज्जैन मंडी भाव
गेहूं 2271/2465
सोयाबीन 2400/5392
बटला 2500/4461

पिपरिया मंडी भाव
गेहूं 2120/2272.
चना 3200/4550
तुअर 4500/7560
मुंग 6799

उदयपुरा mndi भाव
गेहूं 2180/2200
चना 4250/4380
तुअर 6385
मसूर 5750/5850
वटली 3800
मुंग 6450

Leave a Comment