Mandi bhav today 31 july 2023 || mandi rate

Mandi bhav today 31 july 2023 || mandi rate

Siwani mandi bhav
Guar 5800/25
Chana 5175/5200
Sarson 5150/80
40lab 5650
Gehu 2250
Bajara 1990
Moong 7000
Moth 6200

Abohar mandi bhav
Sarso 4800/5340
Jo 1525/1600
Guar 4900/5355
Mungi 4575/6905

Sri Ganga Nagar Mandi Bhav
Gehu 2292/2368
1482 2352
Jo 1611/1750
Sarso 4750/5426
Chana 4850/5040.
Guar 5300/5700

Raysinghnagar Mandi Bhav
Gehu 2271/2306
Chana 5081/5138
Guar 5500/5700
Moong 6660/6961
Sarso 4800/5401

Adampur Mandi Bhav today
Chana 5021
Sarso 5502 leb 41.2/6.3
Guar 5724
Narma 7125

Sangria Mandi Bhav
Sarso 5480
Guar 5550
Wheat 2300
Barley 1682

Elnabad Mandi Bhav
Narma 7000/7050.
Sarso 5200/5501
Chana 4800/5055
Guar 5200/5650
Gehu 2225/2265
Mung 5500/7175
Taramira 5250

Sirsa Mandi Bhav
Narma 7000/7111
Sarso 4850/5490
Guar 4700/5612
Moong 5000/6600
Gehu 2200/2250

Rawatsar Mandi Bhav
Sarso 5225
Guar 5768
Gehu 2315
Chana 5000

Bhattu Mandi Bhav
Sarso 5506
Gehu 2250
Guar 5360

Not vyapar apne vivek anusar hi kre

Leave a Comment